CZW Bureau

 

Voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, wordt via het CZW bureau de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vorm gegeven, op verschillende beleidsterreinen.

 

Er zijn medewerkers actief op het terrein van anti-discriminatie (zowel beleidsontwikkeling als klachtbehandeling), beleidsontwikkeling huiselijk geweld en beleidsontwikkeling maatschappelijke opvang/vrouwenopvang. Ook wordt sturing gegeven aan het project 'Laat ze niet (ver)zuipen!', een Zeeuwse campagne op het terrein van Jeugd & Alcohol. De dagelijkse gang van zaken binnen het CZW Bureau wordt aangestuurd door de secretaris van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

Vacature


Voor het CZW-bureau zijn wij op zoek naar een:  

Junior beleidsadviseur (28 uur)                        

Voor de ondersteuning van het bestuurlijk afstemmingsoverleg is een ambtelijk secretaris aangesteld voor een beperkt aantal uren. Ter ondersteuning van die werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste,  beginnend beleidsadviseur (lees verder).

Beleidsterreinen