Samen voor een lokaal sociaal domein in Zeeland Binnen de Zeeuwse samenwerking zorgt het CZW bureau voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op diverse thema's. Over ons
Werkvelden Van jeugd en alcohol tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Bekijk onze werkvelden
Ontdek meer

Wie zijn wij?

In opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten geeft het CZW bureau vorm aan de beleidsvoorbereiding en – uitvoering op verschillende terreinen. Beleidsadviseurs, beleidsmedewerkers en de ondersteuning dragen zorg voor deze beleidstaken.

Lees meer
Zeelandbrug

Onze medewerkers

Onze adviseurs en medewerkers zijn in de ondersteuning actief op diverse terreinen waaronder anti-discriminatie, huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, mensenhandel, beschermd wonen en wet verplichte GGZ. Ook wordt uitvoering gegeven aan de aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’, een regionale samenwerking op het thema Jeugd en Alcohol. Bekijk de contactpersoon per thema en neem contact met ons op!

Over ons