Aanbieders Beschermd Wonen in Zeeland

In Zeeland biedt een aantal instellingen en organisaties beschermd wonen aan. Zie hier de volledige lijst van instellingen die zijn gecontracteerd voor beschermd wonen in 2021. Alleen deze aanbieders kunnen beschermd wonen zoals bedoeld in de Wmo leveren. Zij voldoen hiervoor aan een aantal kwaliteits- en deskundigheidseisen en zijn gecontracteerd door de gemeenten. De gemeente Vlissingen is centrumgemeente van Zeeland en het gemeentebestuur van Vlissingen besluit formeel over aanvraag, toelating en bekostiging van beschermd wonen.

Beschermd wonen wordt openbaar aanbesteed. Onderstaand zijn hiervoor de relevante documenten te raadplegen. Gedurende het jaar 2021 wordt een inkoopkader voor de periode 2022-2025 uitgewerkt en vastgesteld. De toegang, het contractbeheer en de bekostiging wordt namens (en in overleg met) de Zeeuwse gemeenten uitgevoerd door het CZWbureau.

Voor gecontracteerde aanbieders: log hier in op de beveiligde omgeving t.b.v. de aanbesteding beschermd wonen.