Geweld in afhankelijkheidsrelaties

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat geweld in de privé-sfeer op grote schaal voorkomt. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Op de lijst van dodelijke slachtoffers als gevolg van onnatuurlijke oorzaak staat huiselijk geweld, na verkeersongevallen, op de tweede plaats.

Er zijn verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze vormen van geweld komen voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om te werken aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. In het Zeeuws Kompas is vastgelegd dat er voor Zeeland een sluitende aanpak moet zijn: vanaf opvang en hulp tijdens een acute crisissituatie tot het zelfstandig en zelfredzaam functioneren van een gezin of persoon. Tussen deze OGGZ-trap van uitval tot herstel past ook de aanpak van huiselijk geweld.

Het CZW Bureau geeft advies aan gemeenten en provincie voor een gezamenlijk beleid en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer informatie: Saskia Ummels