Voorzieningen opvang van vrouwen in Zeeland

Aanmeldpunt opvang Zeeland (geheim adres):
Telefoonnummer: 0113-267392
E-mail: aanpakhuiselijkgeweld@emergis.nl

Emergis (MO Zeeland):
Veilige opvang Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)/Veilige opvang Walcheren (Vlissingen): Meer informatie

Vrouwenopvang

De Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan gezinssystemen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en van daaruit op het gehele systeem rondom deze vrouwen en kinderen.
Vormen van opvang en (ambulante) begeleiding reiken van een 7×24 uur telefonische hulpdienst tot residentiële opvang op een veilig opvangadres.

Vrouwenopvang is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) als wettelijke taak vastgelegd voor gemeenten. In Zeeland werken alle 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie op dit terrein samen via het College zorg en Welzijn. Het CZW Bureau geeft advies aan gemeenten en provincie voor een gezamenlijk beleid en aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang.