CZW Bureau

Het CZW Bureau geeft vorm aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op verschillende beleidsterreinen. Dit doet zij in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland.

Onze adviseurs en medewerkers zijn in de ondersteuning actief op diverse terreinen waaronder anti-discriminatie, huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, mensenhandel, beschermd wonen en wet verplichte GGZ. Ook wordt uitvoering gegeven aan de aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’, een regionale samenwerking op het thema Jeugd en Alcohol.

Organisatorisch is het CZW Bureau ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).