Centrum Seksueel Geweld

Centrum Seksueel Geweld: 24 uur per dag bereikbaar op 0800-0188 (gratis)

Meer informatie: www.centrumseksueelgeweld.nl


Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Zeeland biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kortgeleden een aanranding of een verkrachting heeft mee gemaakt. Het CSG is voor slachtoffers die acuut hulp nodig hebben en waarbij de verkrachting of aanranding zeven dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden. Ook slachtoffers waarbij dit langer dan zeven dagen geleden is, kunnen bij het CSG terecht. Ook als het geweld jaren geleden heeft plaatsgevonden.

Hulp vragen?

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Het CSG kan u helpen en staat dag en nacht voor u klaar. Het is belangrijk dat u snel na de aanranding of verkrachting het CSG belt, zodat u zo goed mogelijk geholpen kan worden. Alles wat u met het CSG bespreekt, is vertrouwelijk. In CS Zeeland werken Emergis, ADRZ en GGD Zeeland samen.

Financiering

Het CSG wordt mede gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang van de centrumgemeente. CZW Bureau heeft om die reden een beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol.