'Laat ze niet (ver)zuipen!'

Jongeren in Zeeland drinken te veel en te vaak alcohol. Alcohol is vooral voor jongeren schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast remt alcohol de ontwikkeling van jonge hersenen. Daarom hebben de Zeeuwse gemeenten alcoholpreventie opgenomen als speerpunt in hun gezondheidsbeleid. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid willen de gemeenten het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. Jeugd en alcohol is een integraal vraagstuk, waar ook vergunningverlening, handhaving, jeugdbeleid, sportbeleid en onderwijsbeleid bij betrokken zijn.

Onder de noemer ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ bundelt Zeeland de krachten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Doel van deze aanpak is het terugdringen van het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar en het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar. We richten ons vooral ook op het netwerk rond de jongeren zoals ouders, scholen, sportverenigingen, horeca en supermarkten.

In ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ (LZNVZ) werken de gemeenten intensief samen met de GGD Zeeland, Emergis Preventie (1NUL1), de Politie Zeeland-West-Brabant en met tal van andere maatschappelijke instellingen en organisaties.

De Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak LZNVZ heeft een eigen website.