Opvangvoorzieningen in Zeeland

Opvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld door financiële problemen, maar ook door relationele of identiteitsproblemen, schulden, een verslaving of een combinatie van problemen. Hieronder treft u informatie aan van de voorzieningen in Zeeland die gespecialiseerd zijn in acute 24-uurs (crisis)opvang, dag- en nachtopvang, thuislozenzorg en vrouwencrisisopvang:

Emergis (MO Zeeland):
Het Witte Huis, Veilige opvang Walcheren (Vlissingen) en Veilige opvang Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen), Sociale Pensions (Middelburg, Goes, Oostburg, Hulst). Meer informatie.

Leger des Heils Zuidwest Nederland:
Hoeve La Salette (Vogelwaarde), Dag- & nachtopvang (Terneuzen). Meer informatie.

Vrouwenopvang (Emergis):
Veilige Opvang Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)/Veilige Opvang Walcheren (Vlissingen): Meer informatie