Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Maatschappelijke Opvang heeft als kerntaak het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis. De vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan vrouwen en hun kinderen bij het voorkomen en/of stoppen van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Cliënten van de maatschappelijke opvang hebben veel met elkaar gemeen. Ze kampen vaak met meerdere problemen. Zo is er vaak sprake van een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Dit maakt de hulpvraag niet zelden complex en veelomvattend.

De cliënten hebben hierdoor ook vaak te maken met instanties en hulpverleners uit verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de somatische zorg en de justitiële zorg. Verder is er vaak eveneens betrokkenheid van instanties die met hun inkomen, huisvesting, maatschappelijke ondersteuning en dagbesteding te maken hebben.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft de centrumgemeente een centrale rol gekregen op het gebied van:

  • Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz)
  • Verslavingszorg

Voor de regio Zeeland is Vlissingen centrumgemeente. De gemeente Vlissingen ontvangt de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor Zeeland (inclusief middelen Oggz en verslavingszorg). Vlissingen heeft de (beleids)taken voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang belegd bij CZW bureau.

In Zeeland werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen. Door CZW bureau wordt de beleidsontwikkeling voorbereid en worden betrokken (zorg)instellingen en aanbieders gefinancierd.