Voorbeelden van projecten

Benieuwd naar de projecten die zijn gerealiseerd door het Innovatiefonds?

Over het Innovatiefonds

In de provincie Zeeland wordt ieder jaar een bedrag van omstreeks 2 miljoen euro toegevoegd aan de middelen die de centrumgemeente Vlissingen ontvangt voor de bekostiging van beschermd wonen. Daarnaast ontvangen de dertien Zeeuwse gemeenten kleinere bijdragen binnen hun eigen uitkering uit het Gemeentefonds. In de jaren 2020 – 2022  is besloten om het geld in te zetten voor de vorming van een Zeeuwse “Transformatiefonds” (nu Innovatiefonds genaamd). Met de vorming van dit fonds streven we naar een stevige impuls voor een transformatie van de GGZ in Zeeland.

Waarom het Innovatiefonds?

Met de vorming van het Innovatiefonds (voorheen Transformatiefonds) willen de Zeeuwse gemeenten eraan bijdragen dat:

 1. zoveel mogelijk opnames in een psychiatrische kliniek worden voorkomen
 2. de duur van de opnames korter worden
 3. dat mensen met grote psychiatrische problemen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en woning kunnen worden ondersteund.

Daarnaast moet de toegang tot psychiatrische hulpverlening en behandeling laagdrempeliger en sneller worden voor wie dit nodig heeft. Kortom: van beschermd wonen naar beschermd thuis door ondersteuning van slimme en innovatieve projecten!

Het Innovatiefonds is toegespitst op de Zeeuwse Regiovisie en de landelijke Meerjarenagenda Opvang en Bescherming. Het Innovatiefonds ondersteunt projecten die bijdragen aan:

 • verdere ontwikkeling van tussenvoorzieningen
 • verbetering van samenwerking
 • het beschikbaar krijgen van meer aangepaste woonruimte
 • voorkoming of verkorting van het verblijf in Beschermd Wonen en oplossingen voor de maatschappelijke opvang
 • bemoeizorg of zorg voor personen met onbegrepen gedrag

Het Innovatiefonds kan niet worden gezien als een aanvulling op de reguliere bekostiging. Het fonds kan bijdragen aan projecten, die maximaal gedurende drie jaren kunnen worden ondersteund.

Samenwerking

In het Innovatiefonds is samenwerking tussen verschillende partijen een voorwaarde. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan de uitvoering van onderdelen van de Zeeuwse samenwerkingsagenda tussen CZ en de gemeenten. Ook stimuleert het stevige samenwerking, lokaal of bovenlokaal, tussen dienstverleners en andere partijen in de ondersteuning van cliënten. Zowel gemeenten als dienstverleners kunnen aanvragen doen, maar bij voorkeur samen met anderen. Daarbij is commitment aan het project essentieel. Hierop zal worden gemonitord. Het kan bijvoorbeeld tot uiting komen in cofinanciering of inzet van personeel. Het fonds kan initiatieven meerjarig (maximaal 3 jaar) ondersteunen.

Beoordeling

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor het Innovatiefonds en toetst deze aan het reglement. Deze commissie staat los van de bestaande overleg- en besluitvormingsorganen. Het college van Vlissingen beslist over toekenning op basis van de uitgebrachte adviezen.

Samenstelling adviescommissie

De leden van de adviescommissie zijn benoemd door burgemeester en wethouders van Vlissingen.

De commissie bestaat uit:
–        Mevrouw A. Velthuis (Burgh-Haamstede) – voorzitter
–        De heer F. Bordui (’s-Heer Hendrikskinderen)
–        De heer P. de Doelder (Middelburg)
–      De heer M. (Rien) Heijboer (Goes)
–        De heer R. de Ridder (Oostburg)

Vergadermomenten:

 • vrijdag 12 januari 2024 9.30 – 11.00 uur
 • vrijdag 23 februari 2024 9.30 – 11.00 uur
 • vrijdag 28 juni 2024 9.30 – 11.00 uur
 • vrijdag 6 september 2024 9.30 – 11.00 uur
 • vrijdag 18 oktober 2024 9.30 – 11.00 uur
 • vrijdag 29 november 2024 9.30 – 11.00 uur

Met de commissie kan door aanbieders of derden niet rechtstreeks worden gecommuniceerd. Alle informatie kan worden verkregen bij het CZW Bureau, het secretariaat van het Innovatiefonds.

Contact

info@czwbureau.nl