Vormen van Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt in Zeeland aangeboden in drie afzonderlijke producten:

  • “all-inclusive” standaard; met 24/7 toezicht en begeleiding;
  • “all-inclusive” specialistisch, met 24/7 toezicht en begeleiding;
  • “geclusterd wonen” waarbij de cliënt een eigen appartement huurt. In dit product is overdag altijd toezicht aanwezig. ’s Avonds en in weekends is de begeleiding op afroep beschikbaar.

In alle producten wordt in principe standaard dagbesteding aangeboden.

Verder leveren de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen ‘intensieve begeleiding thuis’ (IBT) aan cliënten die weliswaar een eigen huishouden kunnen voeren, maar het vanwege psychiatrische problemen toch niet zonder begeleiding kunnen stellen. De gemeente beslist in overleg met de aanbieder en de cliënt welke vorm van beschermd wonen het beste past op de hulpvraag.

Beschermd Wonen is een duur product en mede daarom is het aantal plaatsen in Zeeland beperkt. Er moet daarom rekening worden gehouden met een bepaalde wachttijd voor een plek in een voorziening. Ook kan niet altijd worden geplaatst volgens de voorkeur van de cliënt of zijn omgeving. In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om ondersteuning in een gemeente buiten Zeeland te zoeken. In dat geval regelen de centrumgemeenten van vertrek en vestiging de bekostiging met elkaar.