Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van cliënten

De Zeeuwse gemeenten vinden het welzijn en de betrokkenheid van de cliënt en diens omgeving essentieel voor het leveren van goede ondersteuning. Burgers kunnen aanspraak maken op cliëntondersteuning. De woongemeente kan hierover mee informatie verstrekken.

Er zijn (landelijk en in Zeeland) verschillende belangen- of familieorganisaties actief, zoals MIND en Ypsilon. Het Zeeuws Platform GGZ is het samenwerkingsverband van patiënten- en familieorganisaties in de GGZ.

Stichting Hersteltalent bundelt in Zeeland ervaringsdeskundigheid en biedt hulp en advies bij het herstel en overwinnen van de gevolgen van een psychiatrische aandoening. Vertegenwoordigers van genoemde organisaties nemen op geregelde basis deel aan overleggen over participatie en perspectief van cliënten in het beschermd wonen.