Landelijke toegankelijkheid

Voor beschermd wonen geldt landelijke toegang. Iedere burger kan ondersteuning aanvragen in de gemeente die hij wenst. Voor de financiering van deze voorziening zijn de centrumgemeenten verantwoordelijk. Voor informatie over landelijke toegang bij beschermd wonen (ook vanuit andere centrumgemeenten), klik hier