Beschermd wonen met een persoonsgebonden budget

Wie voor beschermd wonen in aanmerking wil komen, kan bij de gemeentelijke Wmo-toegangsorganisatie het verzoek doen om de ondersteuning te ontvangen in een persoonsgebonden budget. Bij de beoordeling van hiervan wordt tevens getoetst of de aanvrager zelf het pgb kan beheren. Een pgb voor beschermd wonen kan wettelijk alleen worden toegekend indien de budgethouder all-inclusive verblijft (volledig intramurale ondersteuning). Het pgb wordt verstrekt door de woongemeente.