Inmiddels zijn er ruim 50 Zeeuwse professionals opgeleid in de Top 3 methode. Ze werken bij gemeenten (Terneuzen, Tholen, Veere), maatschappelijk werk organisaties (Aan-Z, MWW, SMWO, Hulst voor Elkaar, Wij Zijn Traverse), Veilig Thuis, Emergis GGZ, Veilige Opvang/GIA-team en jeugdhulporganisaties (Juvent, Prokino, Juutsom, Spring en een GI gezinsmanager). Daarnaast is er een integrale leergroep om het daadwerkelijk werken volgens Top-3 te versterken. Leidinggevenden en beleidsmedewerkers volgden korte online trainingen. In oktober hebben professionals die betrokken zijn bij de MDA++-aanpak een speciale training gevolgd ten behoeve van het MDA++- casusoverleg.

Aan het einde van de trainingen hebben de deelnemers aangegeven wat zij nog nodig hebben om de Top-3 in de praktijk toe te kunnen passen.  Daarvoor is in ieder geval nodig dat de visie gefaseerd samenwerken breed gedragen wordt en meer professionals bekend raken met de Top-3 werkwijze. We nemen de feedback mee ten behoeve van de vervolgstappen voor verdere implementatie in Zeeland.

Meer informatie over Top-3 en gefaseerd samen werken voor veiligheid:
Gefaseerd samen werken voor veiligheid

Ben je geïnteresseerd in een Top 3 training, stuur dan alvast een mailtje naar info@czwbureau.nl o.v.v. Top 3 training. Dan houden we je op de hoogte van de mogelijkheden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Saskia Ummels: s.ummels@czwbureau.nl