MDA++ staat voor een MultiDisciplinaire Aanpak, waarin verschillende sectoren (1ste +), specialisten (2de +), het lokale (wijk)team, het gezin/huishouden en het sociale netwerk samenwerken.

MDA++ is een multidisciplinaire aanpak voor gezinnen met of zonder kinderen waar jarenlang sprake is van huiselijk geweld, vaak zelfs van generatie op generatie. De hulp en ondersteuning die tot nu toe is ingezet heeft niet geleid tot structurele veiligheid. Het gaat om problematiek die grote impact heeft op de betrokkenen en de samenleving. Om de geweldsspiraal echt te doorbreken en de veiligheid te borgen worden professionals en specialisten uit meerdere sectoren betrokken. Dit helpt om de situatie vanuit meerdere perspectieven te analyseren en tot ‘out of the box’- oplossingen te komen. Alle professionals kunnen bij Veilig Thuis een casus aanmelden voor MDA++.

Om hoeveel huishoudens gaat het?
Vanaf de start van MDA++ in 2019 tot en met de 2e helft van 2022 zijn er in Zeeland 22 gezinnen/huishoudens vanuit MDA++ begeleid:

  • 8 in de Oosterschelderegio;
  • 8 op Walcheren;
  • 5 in Zeeuws-Vlaanderen.

Daarnaast was 1 casus verdeeld over Walcheren en de Oosterschelderegio.

Praktische informatie
Alle professionals kunnen bij Veilig Thuis een casus aanmelden voor MDA++. Een casus komt mogelijk in aanmerking als er sprake is van structureel geweld en veelvuldige recidive met problematiek op meerdere leefgebieden. Ook als het niet helemaal duidelijk is of de MDA++ aanpak de beste oplossing is kan het zinvol zijn om contact te zoeken met Veilig Thuis om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Bel naar Veilig Thuis Zeeland of stuur een mail naar Procesondersteuning@veiligthuiszeeland.nl.

Informatie over MDA++ is praktisch gebundeld in een factsheet die je hier kunt downloaden.

Geïnteresseerd wat MDA++ in de praktijk kan betekenen? Lees dan hier een voorbeeld van een MDA++-casus uit Zeeland.

Meer informatie: Saskia Ummels, s.ummels@czwbureau.nl