Impact in de wijk: inspiratiesessie over preventie, doorbreken en Positieve Gezondheid

De Zeeuwse gemeenten zetten lokaal in op preventie en Positieve Gezondheid. Zo ondersteunen gemeenten waar nodig, maar werken we preventief om te voorkomen dat mensen al snel een beroep doen op zwaardere zorg. Tijdens deze inspiratiesessie gaan we aan de slag met het gedachtegoed Positieve Gezondheid in de context van GGZ & Beschermd Wonen en leren we meer over de Doorbraakmethode: een manier voor professionals om in huishoudens met multiproblematiek een cirkel te doorbreken. 

Wanneer?
18 januari van 9:30 uur tot 13:00 uur

Waar?
ZB Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7, 4331 JE, Middelburg

Organisatie
CZW Bureau en Zeeuwse Zorg Coalitie 

Sprekers

  • Jan Berndsen | Institute for Positive Health (iPH)
    Jan heeft 35 jaar ervaring in de GGZ. Na 14 jaar zei hij zijn bestuurdersrol bij Lister vaarwel en nu is hij ambassadeur van iPH. Jan’s missie is om Positieve Gezondheid te laten doordringen in de haarvaten van de geestelijke gezondheidszorg.
  • Eelke Blokker en Sandra Klokman | Instituut voor Publieke Waarden (IPW)
    Eelke en Sandra werken als actieonderzoeker bij IPW. Sandra komt uit de jeugdhulpverlening en adviseert gemeente Terneuzen over de inzet van de Doorbraakmethode. Eelke is mede-oprichter van IPW en ontwikkelde met collega’s de Doorbraakmethode als antwoord op de complexe wereld van kaders in het sociaal domein.

Programma

Vanaf 9.30 uur Inloop
10.00 uur Keynotes
Jan Berndsen over Positieve Gezondheid
Eelke Blokker over de Doorbraakmethode
10.30 uur Panelgesprek
11.00 uur Pauze
11.15 uur Workshops
1. Positieve Gezondheid en GGZ door Emmie van Esveld
2. Positieve Gezondheid, inclusie en gelijkwaardigheid door Marijke Josephus Jitta
3. Doorbraakmethode door Eelke Blokker & Sandra Klokman
12.30 uur Afsluitende lunch

 

Aanmelden

Toelichting workshops

  • Positieve Gezondheid en GGZ

Emmie van Esveld is naast haar werk als verpleegkundig specialist GGZ sinds  2019 ook gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid IPH. In deze workshop neemt zij je mee in de essentie van Positieve Gezondheid en hoe dit in de context van de Geestelijke Gezondheidszorg wordt ingezet. Kort en krachtig gaan we samen aan de slag met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid:  Wat is het en waar zou je kunnen beginnen? Je kan vanuit Positieve Gezondheid bijdragen om de ander én de omgeving in haar kracht te zetten. Hoe zet je bijvoorbeeld het spinnenweb daarvoor in en wat wordt er eigenlijk bedoeld met het “andere” gesprek? Ervaar het zelf!

  • Positieve Gezondheid, inclusie en gelijkwaardigheid

Marijke Josephus Jitta is psychiater en directeur behandelzaken volwassenen en ouderen bij Emergis. Deze workshop is bedoeld voor de mensen die al bekend zijn met Positieve Gezondheid. Marijke gaat dieper in op hoe je met de pijler ‘meedoen’ gelijkwaardigheid tot stand brengt binnen de context van de GGZ. Denk hierbij aan de gelijkwaardigheid van behandelaar en cliënt, de rol van de omgeving en meer eigen regie geven aan de cliënt bij het opstellen van een plan.  Kortom: stappen zetten om de ander én de omgeving in haar kracht te zetten. Hoe inclusief denken we al? In deze workshop nemen we ons eigen referentiekader onder de loep en brengen we Positieve Gezondheid, inclusie en gelijkwaardigheid in de praktijk.

  • Doorbraakmethode

Eelke en Sandra werken als actieonderzoeker van de Doorbraakmethode bij IPW. Voor veel inwoners die te maken krijgen met psychische en andere problemen, werkt onze verzorgingsstaat vaak onbedoeld belemmerend, in plaats van helpend. Soms is een uitzondering op de regel nodig: een doorbraak. De Doorbraakmethode geeft professionals instrumenten om die uitzondering makkelijker, beter en goedkoper te maken. Aan de slag gaan met de methode betekent ook dat je actieonderzoek doet. Dit onderzoek geeft veel inzichten, onder andere over hoe je het preventieve veld beter kan inrichten. De tool van Doorbraakmethode helpt om betere beleidsplannen te maken gebaseerd op signalen uit de praktijk. In deze workshop nemen Eelke en Sandra je mee in een complexe casus en laten ze zien hoe de methode kan werken als antwoord op de complexe wereld van kaders in het sociaal domein.

 

Evaluatie

Skyline gebouwen