Email-beleid

E-mailbeleid

De informatie opgenomen in e-mailberichten kan vertrouwelijk zijn. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u vriendelijk verzocht het CZW Bureau  daarvan op de hoogte te brengen.

 

Het CZW Bureau kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel het CZW Bureau alle moeite doet schadelijke berichten zoals virussen te filteren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van aflevering van een e-mailbericht ontstaat.

 

E-mail die verzonden of ontvangen wordt, kan door medewerkers van het CZW BUreau gelezen en bewaard worden.

 

Spamfilters, virusscanners en afgewezen e-mail

Het CZW Bureau filtert alle e-mailberichten die haar server passeren. Wij filteren berichten op onder meer spam. Wij blokkeren e-mail die ofwel volgens onze virusscanners een virus bevat, of een attachment van een dubieus bestandstype heeft. Het kan dus voorkomen dat uw bericht wordt geweigerd. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u via de foutmelding die u terugkrijgt bepalen waarom uw bericht is geweigerd. Indien u deze foutmelding aan uw beheerder toont, kan hij de reden van weigering achterhalen.

 

Nieuwsbrief en massamail

Het CZW Bureau biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van actuele zaken rondom de dienstverlening en bijeenkomsten: de digitale nieuwsbrief. Hierbij hanteert het CZW Bureau een systeem waarbij elke ontvanger vooraf toestemming heeft gegeven voor het toezenden van de e-mail.