Iemand houdt de crisiskaart vast

Aan welke projecten heeft het Innovatiefonds bijgedragen? De crisiskaart en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn hier voorbeelden van. We gingen hiervoor in gesprek met Klazine Tuinier, projectleider en directeur innovatie bij HerstelTalent.

Stichting HerstelTalent verspreidt ervaringskennis ten behoeve van herstel bij een psychiatrische aandoening. Als erkend leerbedrijf leiden ze mensen van mbo niveau 4 en hbo-niveau op in de praktijk. Klazine Tuinier is projectleider en directeur innovatie bij HerstelTalent. Ze vertelt ons meer over de projecten waaraan het Innovatiefonds heeft bijgedragen.

Het gaat hier om twee projecten, namelijk: Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio (OCO) en de crisiskaart.

Wat is de crisiskaart en waar wordt die voor gebruikt?
De crisiskaart is een bankpas-formaat kaart waarop staat vermeld hoe iemand benaderd wil worden en met wie je contact moet opnemen als iemand verward is. Het kaartje heeft een preventieve werking en geeft mensen de mogelijkheid om met een gerust hart op pad te gaan. Binnen dit project werkt HerstelTalent samen met de gemeente Reimerwaal.

Met de crisiskaart willen we bereiken dat mensen zich zekerder gaan voelen en kunnen deelnemen aan de maatschappij. We willen mensen helpen bij hun eigen unieke betekenis en ze zoveel mogelijk zelf de regie geven. Uit onze ervaring zien we dat het werkt. We zijn op de goede weg!

Kun je ons meer vertellen over de Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio (OCO)? Hoe is het ontstaan en wat houdt het in?
HerstelTalent is door de gemeenten gevraagd om te werken aan de Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Oosterschelderegio (OCO). Dit project is bedoeld voor mensen die vanuit een beschermde woonvorm, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang zelfstandig gaan wonen. Voor deze mensen biedt HerstelTalent ondersteuning om weer de stap te zetten naar het zelfstandig wonen. De onafhankelijke cliëntondersteuning maakt deel uit van het project Team Thuis. Vanuit Team Thuis gaat een onafhankelijke ervaringsdeskundige met de mensen in gesprek. Waar loop je tegenaan? Wat heb je nodig? Welke gevoelens roept het zelfstandig wonen op? Uit de ervaringen blijkt dat die extra onafhankelijke steun de mensen helpt om het zelfstandig wonen vorm te geven en daarmee op weg naar thuis. Team Thuis is Oosterschelderegio breed ontstaan door het Koploper Clientondersteuning project. De gemeenten willen werken aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen. HerstelTalent beschikt over de expertise om hiermee aan de slag te gaan. Op deze manier is deze co-creatie ontstaan.

Binnen OCO werkt HerstelTalent samen met: Weer Thuis, SMWO, woningcorporatie, hulpverleners en gemeenten. Samen hopen we mensen een zo goed mogelijke start te geven. Het zou super mooi zijn om elkaar Zeeuws breed hierin te versterken.

Wat heeft het Innovatiefonds Stichting HerstelTalent gebracht?
Het Innovatiefonds creëert mogelijkheden voor mensen om mee te doen aan de maatschappij. Het heeft bijgedragen aan de uitvoering van onze missie: mensen ondersteunen bij het vinden van hun eigen unieke betekenis.