mensen komen samen in feestelijk versierd buurthuis

Aan welke projecten heeft het Innovatiefonds bijgedragen? Het Buurthuis de Triangel is hier een voorbeeld van. We gingen hiervoor in gesprek met Hanna Laport en Ines Ruysink van Zeeuwse Gronden.

Wat is Het Buurthuis de Triangel en hoe is het project ontstaan?
Het Buurthuis de Triangel is vanaf 1 juni 2022 ingericht als ontmoetingscentrum voor cliënten van Zeeuwse Gronden en voor de inwoners van de binnenstad Terneuzen. Het bestaande buurthuis is hiervoor verbouwd en veel verder uitgebreid. In het buurthuis worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Daarnaast wordt er op een laagdrempelige manier contact gelegd met maatschappelijke instanties zoals woningbouw en politie.

Project Het Buurthuis de Triangel is een samenwerking tussen Zeeuwse Gronden en Gemeente Terneuzen. Het doel van het project is om het buurthuis een ontmoetingspunt van de binnenstad te laten zijn en bij te laten dragen aan de ambulantisering van de GGZ-cliënten. Kortom: een buurthuis met een verbindende factor en een maatschappelijke functie voor de binnenstad van Terneuzen. De gedachte hierbij is om de acceptatie in de wijk van mensen met een mater van kwetsbaarheid te vergroten, en ook om deze mensen ‘over de brug te helpen’ om naar buiten te komen.  Het buurthuis heeft hierin een signalerende functie waardoor op tijd de juiste hulp kan worden geboden.

De naam ‘Tere Plekke’ is als werknaam inmiddels gewijzigd in de uitvoerende naam: Het Buurthuis de Triangel.

Samenwerking
Vanuit Zeeuwse Gronden was er de wens om een voorziening voor hun doelgroep in te richten in de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen wilde meer halen uit het buurthuis Triangel. Beide partijen zagen een kans om hierin samen te werken. Zeeuwse Gronden en de gemeente Terneuzen proberen zoveel mogelijk verbinding te leggen met andere partijen die een mooie bijdrage kunnen leveren. Zo is er ook nauw contact met Aan-Z en de wijkraad.

Verbouwing
Eind 2021 is Buurthuis de Triangel verbouwd. Het buurthuis is helemaal opgeknapt en het aanbod van activiteiten is verder uitgebreid. Door het gebruik van rustige kleuren en een huiselijke inrichting heeft het buurthuis een warmere uitstraling gekregen. Na de verbouwing is vanaf 1 juni het team in het buurthuis gestart met organiseren van activiteiten en koffie ochtenden.

Aanpak
Ines Ruysink is projectleider van Het Buurthuis de Triangel. In haar rol werkt ze deels als opbouwwerker en deels ook als locatieverantwoordelijke van het buurthuis. Door haar ervaring met andere buurthuizen weet ze haar collega’s te wijzen op de uitdagingen en valkuilen die er zijn. Het is de bedoeling om in het buurthuis externe projecten te integreren zoals het bestrijden van ‘eenzaamheid in de binnenstad’  en het organiseren van buurtgerichte activiteiten, samen met buurtbewoners, cliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (via jobcoaches van de gemeente).  Op die manier krijg je vanzelf vaker verschillende bezoekers over de vloer. In dit werk is het van belang om niet bang te zijn om veranderingen door te voeren en verbinding te leggen met andere initiatieven.

Het was een spannend moment toen het buurthuis werd geopend. Het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek voor mensen met een kwetsbaarheid. Vaak vinden mensen dit een beetje eng. De mensen die hier geboren en getogen zijn, merken de veranderingen die in de wijk hebben plaatsgevonden. Dit zorgt voor verschillende gesprekken, maar in kleine stapjes wordt dit steeds meer geaccepteerd. Inmiddels is er in het Buurthuis een warme, open sfeer, met mooi initiatieven die door veel buurtbewoners worden gewaardeerd. Het heeft tijd nodig gehad om activiteiten te verzorgen waar de mensen; cliënten en inwoners van de wijk elkaar ontmoeten.

Inmiddels worden er wekelijks verschillende activiteiten georganiseerd zoals een stemexpressie, sportactiviteit, dans, bingo en meer. Er wordt vier keer per week een maaltijd/lunch samen met wijkbewoners bereidt en gezamenlijk met buurtbewoners aan tafel gegeten. Het samen eten vinden veel mensen van grote waarde. Incidenteel worden op feestdagen bijeenkomsten georganiseerd of in de avond spelletjesavonden.  Het team van het buurthuis probeert in te spelen op de behoeften van de bezoekers. Dit doet het team door met mensen in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden. Het koffiemoment in de ochtend bij het buurthuis wordt druk bezocht, tevens op hetzelfde tijdstip het creatief Buurtlokaal waar ook kleding wordt vermaakt. Eens per 14 dagen is er een open spreekuur i.s.m. Zeeuwse Gronden

Via verschillende wegen worden de cliënten van de Zeeuwse Gronden en de inwoners van de wijk, uitgenodigd voor de activiteiten in het buurthuis. De cliëntenraad helpt ook bij het benaderen van andere cliënten.

Toekomst
In de toekomst hopen Zeeuwse Gronden en gemeente Terneuzen steeds meer bezoekers te mogen ontvangen. En dat het buurthuis naast een ontmoetingspunt ook een signalerende functie heeft om mensen de juiste hulp te kunnen bieden.

Wat heeft het Innovatiefonds het project gebracht?
Het Innovatiefonds heeft ervoor gezorgd dat wij met het buurthuis een bijdrage kunnen leveren aan de ambulantisering van de GGZ cliënten en een maatschappelijke functie kunnen vervullen voor de binnenstad van Terneuzen.

Naast de gemeente Terneuzen zijn er nog andere gemeenten met dezelfde problematiek. Het Innovatiefonds zou bij vergelijkbare projecten een bijdrage kunnen leveren.