Privacy en gegevensdeling

Door de decentralisaties in het sociaal domein was de verwachting dat zorg- en hulpverlening dicht bij de burgers zou leiden tot betere samenwerking en vooral betere en efficiëntere zorg- en hulpverlening. De praktijk blijkt wat weerbarstiger. Gebleken is dat in de praktijk één van de struikelblokken bij de samenwerking in de zorg- en hulpverlening, het delen van cliëntgegevens met andere partijen is. Aan de ene kant is het belangrijk dat gevoelige, zeer persoonlijke informatie van cliënten niet ongebreideld wordt gedeeld met partijen die geen betrokkenheid hebben bij de hulpverlening voor de persoon of het gezin en aan de andere kant mag een te sterke nadruk op het beschermen van privacy niet leiden tot situaties waarbij het welzijn, de zorg en/of de veiligheid van personen ernstig worden belemmerd.

 

De Zeeuwse Leertuin Gegevensdeling is op zoek gegaan om hier een goede balans voor een werkbare praktijk in te vinden. Het doel van de Leertuin Gegevensdeling is bereikt als medewerkers de noodzakelijke gegevens met elkaar kunnen delen zodat de hulp- en zorgverlening goed en efficiënt kan worden verricht, op een wijze waarbij de privacy van de cliënten op de beste mogelijke manier wordt gewaarborgd.