Vrouwenopvang

Voorzieningen opvang van vrouwen in Zeeland

 

Aanmeldpunt opvang Zeeland (geheim adres):

Telefoonnummer 0113-267392

aanpakhuiselijkgeweld@emergis.nl


Emergis (MO Zeeland):

Veilige opvang Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)/Veilige opvang Walcheren (Vlissingen): Meer informatie

Algemene informatie Vrouwenopvang

 

De Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan gezinssystemen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en van daaruit op het gehele systeem rondom deze vrouwen en kinderen.

Vormen van opvang en (ambulante) begeleiding reiken van een 7x24 uur telefonische hulpdienst tot residentiële opvang op een veilig opvangadres.


Vrouwenopvang is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) als wettelijke taak vastgelegd voor gemeenten. In Zeeland werken alle 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie op dit terrein samen via het College zorg en Welzijn.


Het CZW Bureau geeft advies aan gemeenten en provincie voor een gezamenlijk beleid en aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang.

 

Meer informatie: Saskia Ummels