Stuurgroep en Werkgroep CZW Bureau

Stuurgroep CZW Bureau 

 

Vanuit het College Zorg en Welzijn is een Stuurgroep benoemd die als dagelijks bestuur voor het CZW Bureau functioneert. De Stuurgroep neemt besluiten over de inzet van rijksmiddelen voor Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang. Daarnaast bereid de Stuurgroep besluitvorming voor het College Zorg en Welzijn voor als het gaat om alle beleidsterreinen van het CZW Bureau. Deze Stuurgroep CZW Bureau bestaat uit:

 

  • een wethouder namens de centrumgemeente Vlissingen (dhr. A. Vader, voorzitter);
  • een wethouder uit de regio Walcheren (dhr. C. Maas, gemeente Veere);
  • een wethouder uit de regio Oosterschelde (dhr. P. Hoek, gemeente Tholen);
  • een wethouder uit de regio Zeeuws-Vlaanderen (dhr. C. Liefting, gemeente Terneuzen);
  • de secretaris van het CZW Bureau (dhr. F. Witkam);
  • ambtelijke ondersteuning door het CZW Bureau (dhr. J. van Damme).

 

Werkgroep CZW Bureau 

 

De ambtelijke werkgroep CZW Bureau bereidt samen met de medewerkers van het CZW Bureau de vergaderingen van de Stuurgroep CZW Bureau voor.


De werkgroep is samengesteld uit medewerkers van de provincie en gemeenten uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio.

Contactpersoon voor deze Stuurgroep (en Werkgroep) is Jacco van Damme.