College Zorg en Welzijn (CZW) en ambtelijk vooroverleg CZW

College Zorg en Welzijn


Het College Zorg en Welzijn (CZW) is een bestuurlijk overlegplatform Wmo/volksgezondheid. Het bestaat uit de dertien wethouders Wmo van de gemeenten in Zeeland en de Gedeputeerde van de Provincie Zeeland. In het platform vindt overleg plaats over Wmo aangelegenheden die het lokale niveau overstijgen. Getracht wordt gezamenlijk beleid af te spreken en beleid af te stemmen op een groot aantal Wmo onderwerpen.

De Provincie subsidieert deels de ambtelijke ondersteuning van het CZW.

 

Leden:

 • dhr. C. Simons, voorzitter (gemeente Middelburg)
 • dhr. C.H. van den Bos (gemeente Schouwen-Duiveland)
 • dhr. P.W.J. Hoek (gemeente Tholen)
 • dhr. J.J.L. de Kunder (gemeente Reimerswaal)
 • mevr. C. Miermans (gemeente Borsele)
 • mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar (gemeente Noord-Beveland)
 • dhr. A. van der Reest (gemeente Goes)
 • dhr. M.J.P. Kleppe (gemeente Kapelle)
 • mevr. S.J. Szarafinski (gemeente Middelburg)
 • dhr. A. Vader (gemeente Vlissingen)
 • dhr. C. Maas (gemeente Veere)
 • dhr. A. de Bruin (gemeente Sluis)
 • dhr. C. Liefting (gemeente Terneuzen)
 • dhr. F.A.D. van den Driessche (gemeente Hulst)
 • dhr. A.J. van der Maas (Provincie Zeeland)


 

Ambtelijk vooroverleg College Zorg en Welzijn


De ambtelijke voorbereiding en onderlinge afstemming van de vergaderingen van het College Zorg en Welzijn vinden plaats in het ambtelijk vooroverleg. Hierin overleggen beleidsambtenaren van de Zeeuwse gemeenten en de Provincie over de stukken die ter informatie, advies en besluitvorming in het College Zorg en Welzijn worden behandeld. Het gaat dan over bovenlokale, intergemeentelijke zaken op het gebied van Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.

 

Meer informatie: Marjan de Smit