Personen met verward gedrag

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

In Zeeland slaan gemeenten met de ketenpartners en cliënten rondom het thema 'personen met verward gedrag' de handen ineen om te komen tot een aanpak gericht op  Zeeuwse samenwerking.

 

In 2016 hebben enkele Zeeuwse gemeenten concrete stappen gezet of acties ondernomen om op lokaal niveau afspraken te maken rondom personen met verward gedrag. De meeste gemeenten hebben dit nog niet omgezet in beleid.

Overheden in Zeeland hebben niet scherp in beeld welke personen kunnen worden aangeduid als ‘personen met verward gedrag’. Ook is niet exact bekend hoe groot het aantal is.

 

Door het bijeenbrengen van aangewezen functionarissen van dertien gemeenten vanuit Zorg en Veiligheid willen gemeenten in Zeeland inzicht op Zeeuwse schaal verkrijgen in interventies en effecten, afspraken maken over ketensamenwerking en informatie met elkaar delen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met cliënten en ketenpartners: Emergis, GGD Zeeland, Veiligheidshuis Zeeland en Politie West-Brabant/Zeeland. Ook vindt nauwe samenwerking plaats met gemeenten in West-Brabant die tot de politieregio behoren en wordt kennis gedeeld met landelijke fora van het Ministerie van VWS en het Schakelteam verwarde personen.

 

Gemeenten in Zeeland blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen sluitende plan van aanpak.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.


Plan van aanpak