Laat ze niet (ver)zuipen!

Jongeren in Zeeland drinken te veel en te vaak alcohol. Alcohol is vooral voor jongeren schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast remt alcohol de ontwikkeling van jonge hersenen. Daarom hebben de Zeeuwse gemeenten alcoholpreventie opgenomen als speerpunt in hun gezondheidsbeleid. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid willen de gemeenten het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen. Jeugd en alcohol is een integraal vraagstuk, waar ook vergunningverlening, handhaving, jeugdbeleid, sportbeleid en onderwijsbeleid bij betrokken zijn.

 

Onder de noemer ‘Laat ze niet (ver)zuipen!' bundelt Zeeland de krachten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Doel van deze campagne is de inwoners van Zeeland bewust te maken van de risico's van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren en hen actief te betrekken bij activiteiten om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

In 'Laat ze niet (ver)zuipen!' werken de gemeenten intensief samen met de GGD Zeeland, Indigo Preventie, de Politie Zeeland-West-Brabant en met tal van andere maatschappelijke instellingen en organisaties.  

De Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak 'Laat ze niet (ver)zuipen!' heeft een eigen website.

 

Meer informatie: Mischa Laeven