Task Force Jeugd bestuurlijk en ambtelijk

Task Force Jeugd

 

De Task Force Jeugd is verantwoordelijk voor de gemeente overstijgende taken m.b.t. jeugdbeleid. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het totaalpakket aan zorg voor jeugd wegens de transitie Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Op 10 april 2012 is daartoe door het College Zorg en Welzijn opdracht verstrekt aan de Task Force Jeugd.

 

Task Force Jeugd bestuurlijk:

 

  • dhr. D. Alssema, wethouder gemeente Goes
  • mevr. S. Szarafinski, wethouder gemeente Middelburg
  • dhr. C. Liefting, wethouder gemeente Terneuzen

 

Ambtelijke werkgroep Task Force Jeugd

 

De werkgroep is samengesteld uit medewerkers van de provincie en gemeenten uit de regio Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio.