Zeeland Zonder Zelfmoord

In Zeeland vinden er per jaar meer zelfmoorden plaats dan gemiddeld in Nederland. Suïcide wordt gezien als een complex maatschappelijk probleem. Mensen met suïcidaliteit hebben meestal niet alleen te maken met psychische problematiek maar ook met problemen op het gebied van werken, wonen, relaties, zingeving en somatiek. Hulp bij suïcidaliteit is dan ook een verantwoordelijkheid van vele partijen.

Het doel van het suïcidepreventieproject Zeeland Zonder Zelfmoord is tweeledig: zorgen voor een daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen én een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak gericht op suïcidepreventie bewerkstelligen. De kracht van Zeeland Zonder Zelfmoord is de geïntegreerde aanpak waarbij organisaties van binnen en buiten de zorg lokale netwerken vormen. Er wordt samengewerkt met de GGZ, gemeenten, gebiedsteams, huisartsen, maatschappelijk werk, onderwijs, (sport)verenigingen, politie, kerken, UWV, schuldhulpverlening en andere lokale partners.

De activiteiten binnen het project zijn gericht op vier pijlers:
1. Suïcidepreventie in en om de huisartsenpraktijk
2. Inzet op publiekscampagne om het taboe op zelfmoord af te halen
3. Het trainen van het brede maatschappelijke middenveld zodat zij vroegtijdig kunnen signaleren of ze te maken hebben met mensen met suïcidale gedachten en daar ook naar kunnen handelen
4. Het uitzetten van acties voor risicogroepen en hun naasten

Zeeland Zonder Zelfmoord is een initiatief van Emergis en GGD Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten met ondersteuning van 113 Zelfmoordpreventie. Zie ook www.113.nl/zeelandzonderzelfmoord.

1K Z13 J3

Praten over suïcide is moeilijk, maar wel belangrijk.
Praten over zelfdoding kan levens redden. Doe mee aan 1K Z1E J3 en zorg dat iedereen in jouw omgeving zich gezien voelt.