Mensenhandel

Alle Zeeuwse gemeenten moeten in 2022 beleid hebben op het gebied van mensenhandel. Hiervoor zijn een Zeeuws Plan van Aanpak en een Uitvoeringsprogramma opgesteld met alle betrokkenen en vastgesteld door de alle Zeeuwse gemeenten behalve gemeente Tholen. Zij doet mee met de regio Brabant. Daarnaast werkt Zeeland samen met Brabant in het Actieprogramma voor Zeeland- West- Brabant genaamd ‘Geen plaats voor mensenhandel’.

Plan van aanpak mensenhandel Zeeland 2019-2023
De aanpak van mensenhandel gaat over voorkomen, bescherming van slachtoffers en vervolging van daders. Hoe doe je dit zo goed mogelijk met alle partijen die hier een rol in hebben? Hiervoor is dit plan ontwikkeld (zie de lijst met downloads).

Uitvoeringsprogramma voor Zeeuwse gemeenten 2020-2023
Om het plan van aanpak een stevige basis te geven en te borgen, moeten gemeenten weten wat zij hiervoor moeten en kunnen doen. Hiervoor is het uitvoeringsprogramma geschreven.

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

  • Gemeentelijk basisniveau: gericht op de korte termijn en op wat iedere gemeente afzonderlijk verplicht is om te organiseren. Waar mogelijk wordt dit Zeeuws breed mogelijk gemaakt. Inhoudelijk gezien gaat het om signaleren van mensenhandel, het aanstellen van een gemeentelijke aandachtsfunctionaris mensenhandel, het hebben van gemeentelijk beleid en lokale regelgeving en zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel.
  • Zeeuwse niveau aanpak mensenhandel; gericht op de korte termijn en op wat er Zeeuws breed georganiseerd wordt.
  • Zeeuwse doorontwikkeling; gericht op de langere termijn en op Zeeuws niveau.

Organisatie
De Zeeuwse gemeenten hebben bestuurlijke trekkers benoemd voor dit onderwerp namelijk Marga Vermue (burgemeester gemeente Sluis) en André van der Reest (wethouder gemeente Goes). Ook is er een werkgroep actief van beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten en organisaties: Janety Menheere-Monteiro en Iris Vroegop (gemeente Goes), Colinda de Blaaeij (Veilig Thuis Zeeland), Bruno Vanassche en zorgcoördinator Serife Gulden (Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland), Anne Lauret (gemeente Sluis), Gert-Jan Bommeljé (gemeente Vlissingen), Saskia Ummels en Paulette de Kraker (CZW Bureau).

Wilt u meewerken aan deze aanpak of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Paulette de Kraker.