De Nieuwe Toekomst

‘De Nieuwe Toekomst’
Van slachtoffer naar rolmodel

Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Het is een extra steun om de vrouwen hun eigen potentieel te laten verkennen en activeren. Het is een uitnodiging om hen zelf weer proactief de regie over hun eigen leven te laten nemen, financieel onafhankelijk te worden en een voorbeeld voor hun gezinnen te zijn.

De aanpak
Het doel van het project is om in een jaar tijd de deelnemers van slachtoffer naar rolmodel te laten groeien. De methodiek is opgebouwd uit drie stappen:
- Voorselectie van de deelnemers door vrouwenopvang of een maatschappelijke organisatie en een intake gesprek met de coördinator;
- Het trainen van deelnemers door speciaal opgeleide professionele trainers in “De Toekomstwerkplaats”;
- Het begeleiden van deelnemers gedurende 9 maanden door een vrijwillige coach.

Pilot in Zeeland 2014/2015
In 2014/2015 wordt in Zeeland een pilot uitgevoerd, waarin Het Zeeuws Vrouwen Platform, Emergis Vrouwenopvang en het CZW Bureau Goes samenwerken. Omdat in Zeeland de twee vrouwenopvangcentra in de Gemeente Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) en in de gemeente Vlissingen (Walcheren) gevestigd zijn, wordt de nadruk gelegd op uitvoering in deze regio’s.
In november 2014 zijn de trainers getraind. De werving van coaches en deelnemers is begin november 2014 gestart en de intake gesprekken zijn in december 2014– januari 2015 gehouden. De trainingen van de deelnemers zijn in februari 2015 gestart en in april met uitstekend resultaat geëindigd. Van de 25 ingeschreven deelnemers hebben 21 deelnemers hun certificaat behaald. Daarvan zijn intussen twee vrouwen fulltime en drie vrouwen deeltijd aan het werk. Meerdere deelnemers zijn actief met vrijwilligerswerk.

In de tweede helft  van de pilot zal de aandacht o.a. uit gaan naar terugkomdagen voor deelnemers, intervisie bijeenkomsten voor coaches en trainers, waarborging van opgebouwde kennis en financiering en uitwerking van een stappenplan voor een solide vestiging van het project in Zeeland.

Bekijk het tussenrapport van het pilotproject 2014/2015, De Nieuwe Toekomst Zeeland.