Signs of Safety

Veiligheidsplan voor het gezin

In Zeeland zijn gemeenten en provincie samen met veel Zeeuwse hulpverleningsorganisaties voorstander van de Signs of safety benadering.

 

Centraal binnen deze methode staat de ontwikkeling en uitvoering van een veiligheidsplan. In het veiligheidsplan worden zowel de zorgpunten en gevaren als de sterke kanten en positieve krachten in het gezin verwerkt. Het plan is feitelijk een actieplan met concrete en meetbare doelstellingen dat aangeeft wat er moet gebeuren om een veilige situatie te realiseren.

Uit de praktijk is gebleken dat samenwerking met het gezin de beste resultaten oplevert. Daarbij wordt er een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de ouders.

 

Daarnaast wordt er gezocht naar betrokken personen (vooral familie) die een aanspreekbaar netwerk kunnen vormen rond het gezin.

De leden van dit netwerk krijgen concrete verantwoordelijkheden en taken die bedoeld zijn om veiligheid te bieden. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan wat je in eerste instantie van vrijwilligers zou vragen. Maar: direct betrokkenen, als naaste familie, hebben in het algemeen liever een dergelijke concrete rol met zicht op structurele verbetering van de situatie, dan machteloos toezien. Een professional, met opleiding in de methode, ondersteunt dit netwerk.

 

De methode is ontwikkeld in Australië, en wordt in verschillende landen toegepast. Overal wordt het praktische, oplossingsgerichte karakter van de methode gewaardeerd. Professionals zien (weer) mogelijkheden om de veiligheid werkelijk, en structureel, te verbeteren. In dit verband is het belangrijk dat daar waar men de methode toepast, de recidive cijfers dalen van enkele tientallen procent naar bijna nul.

 

In gezinnen waar de (opvoed)situatie onveilig is wordt door diverse Zeeuwse organisaties binnen de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling veelvuldig de benadering van ‘Signs of safety’ ingezet. 

 

Meer informatie:Saskia Ummels