Preventie - Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Vanuit het CZW Bureau loopt een vierjarig preventie project voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. In het hiervoor opgesteld preventieplan is uitgegaan van activiteiten die met name ook na de projectperiode nuttig blijven. Bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering om te signaleren.

Daarbij zijn de volgende doelstellingen benoemd:

  1. Professionals moet vaardig zijn om signalen van diverse vormen van geweld te herkennen , bespreekbaar te maken en actie te ondernemen.
  2. De weg vinden naar het steunpunt voor consult en melding. Zowel van professional als andere betrokkenen.
  3. Slachtoffers moeten weerbaar zijn/worden en de gevaren herkennen.

 

In het plan is er prioriteit gesteld aan drie doelgroepen:

  • Gezinnen met kinderen
  • Ouderen
  • Jeugd van 12-17 jaar.

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een activiteitenprogramma opgesteld. Deze activiteiten worden jaarlijks op basis van werkelijke inzet geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Het CZW Bureau zet deze activiteiten in overleg met netwerkpartners, gemeenten,  CJG’s, ZAT’s en scholen in.

 

Meer informatie: Saskia Ummels