Geweld Hoort Nergens Thuis

Geweld Hoort Nergens Thuis regio Zeeland, 2019-2022

 

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. De opgave van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken

 

Drie actielijnen

Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen:

 1. Eerder en beter in beeld

  Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben, weten we beter hoe het slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen.

 2. Stoppen en duurzaam oplossen

  Het geweld wordt zo snel mogelijk gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.

 3. Specifieke groepen

  Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig. Het programma omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen.

    

Organisatie

De projectorganisatie voor GHNT ziet er als volgt uit:

 • bestuurlijk opdrachtgever: stuurgroep CZW

 • ambtelijk opdrachtgever: Frank Witkam

 • projectteam: Saskia Ummels en Paulette de Kraker

 • ambtelijke advisering en monitoring voortgang: werkgroep huiselijk geweld kindermishandeling Zeeland.

 • ambtelijke afstemming: Platform Zorg en Veiligheid

 • bestuurlijke afstemming: DC-CZW


Zeeuwse uitvoering

In Zeeland krijgt het actieprogramma vorm via de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Voor een toekomst zonder geweld) en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Paulette de Kraker is aangesteld als regionaal projectleider voor de regio Zeeland.


Paulette de Kraker

p.dekraker@czwbureau.nl

06- 36098352In onderstaande afbeelding ziet u hoe het programma is bemenst.

In de volgende afbeelding ziet u de samenhang tussen andere programma’s en GHNT.