Beleidsondersteuning & voorbereiden besluitvorming

Het College Zorg en Welzijn (CZW) is een bestuurlijk overlegplatform Wmo/volksgezondheid.

 

In het schema is de rol en positie van het CZW en het daaraan gelieerde CZW Bureau weergegeven.

Besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten (via de Vereniging Zeeuwse Gemeenten) en de Provincie Zeeland afzonderlijk. Voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang is de gemeente Vlissingen als centrumgemeente eindverantwoordelijk.

 

Besluitvorming vindt plaats in diverse stadia. Voordat besluitvorming plaatsvindt, vindt ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke voorbereiding plaats.